DVB-T u BiH
#1
[Image: kfarhiva.png]

Quote:Sarajevo-x, 3.2.2011.

U ponedjeljak otvaranje konkursa

Digitalna TV u BiH već u julu ili augustu

Gledatelji u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru bi već u julu ili augustu ove godine trebali imati digitalni signal na svojim TV prijemnicima, potvrdio je za Sarajevo-x.com Vlatko Drmić, savjetnik ministra u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

"Oni koji imaju novije televizore, a ne stare, CRT televizore, moći će bez problema primati digitalni signal, jer imaju ugrađen dekoder MPEG 4. Oni koji imaju stare televizore morat će nabaviti SetTopBox (za 100-200 KM), a posebno tijelo pri Vijeću ministara odlučit će u kojoj će im mjeri država subvencionirati nabavku tih uređaja", rekao je Drmić.

Istakao je kako će već u ponedjeljak u Službenom listu biti objavljen i međunarodni konkurs za nabavku opreme, koji će biti otvoren 48 dana. Nakon toga će u roku 3-4 mjeseca biti urađene prve dvije faze planiranog projekta digitalizacije u BiH.

"U prve dvije faze planirani su odašiljači za inicijalno i digitalno pokrivanje Sarajeva, Banje Luke i Mostara, odnosno digitalni link Sarajevo - Banja Luka, Sarajevo – Mostar, te uvezivanje pet informativno-tehničkih centara u sistem digitalnih veza. To su ITC-i Istočno Sarajevo, Bijeljina, Brčko, Zenica i Tuzla", kaže Drmić, dodajući kako će digitalizacijom biti obuhvaćena tri javna emitera u BiH.

Ukupni projekt će koštati državu više od 25 miliona eura. Dosad je, za prve dvije faze, izdvojeno skoro sedam miliona KM, a preostali novac će biti investiran u naredne tri godine.

"Digitalizacijom će gledatelji dobiti bolju sliku i ton, te dodatni interaktivni sadržaj, znatno aktivniji teletekst. Digitalna mreža, također, omogućava znatno lakši prenos podataka i komunikaciju između ITC centara. A osim toga, ovim se oslobađa frekvencijski spektar koji su javni emiteri dosad koristili, a koji su za 45 miliona KM već otkupili mobilni operateri u BiH za razvoj treće generacije mobilnih mreža", pojasnio je Drmić.

N. Jamaković

http://www.sarajevo-x.com/bih/clanak/110203107
Reply
#2
Quote:Sarajevo-x, 7.2.2011.

Ministarstvo komunikacija

Objavljen tender za nabavku opreme za prelazak na digitalu

U "Službenom glasniku BiH" danas je objavljen oglas Ministarstva komunikacija i transporta BiH za nabavku opreme potrebne za provođenje mjera za prelazak javnih RTV emitera sa analogne na digitalnu tehnologiju.


Savjetnik ministra za komunikacije i transport BiH Vlatko Drmić rekao je da tender obuhvata nabavku digitalnih linkova Sarajevo - Banja Luka i Sarajevo - Mostar, odašiljača za pokrivanje digitalim signalom Sarajeva, Mostara i Banje Luke, te uvezivanje informativno-tehničkih centara u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Brčkom, Zenici i Tuzli u sistem digitalnih veza.

"Tender će biti otvoren 48 dana, a pristigle ponude bit će otvorene 29. marta", rekao je Drmić Srni.

On je objasnio da, nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, slijedi potpisivanje ugovora koji predviđa tri mjeseca za ispunjenje svih ugovornih obaveza.

Drmić je napomenuo da Ministarstvo nije željelo da razbija tender na dijelove, već da se traži kompletna ponuda.

"Vjerovatno će zbog toga biti manje ponuda, ali bi se razbijanjem tendera na dijelove cjelokupan posao mogao dovesti u pitanje", rekao je Drmić i konstatovao da nijedna kompanija neće moći samostalno da dobije tender, već će morati ući u konzorcijum sa drugim kompanijama.

On je dodao da u BiH nema proizvođača opreme za digitalno emitovanje.

Za ovu fazu digitalizacije Vijeće ministara BiH odobrilo je 6.784.000 KM, a kompletan prelazak sa analognog na digitalno emitovanje BiH bi trebalo da košta oko 25 miliona eura.

http://www.sarajevo-x.com/bih/clanak/110207086
Reply
#3
Quote:Digitalizacija "po leđima" građana: Svi koji imaju stare televizore morat će platiti 100 maraka

Olakšice za kupovinu opreme imat će socijalno ugroženi i redovne platiše TV takse • Nove televizore sa DVB-T ulazom ima od pet do sedam posto stanovništva

Dnevni avaz, 9.2.2011.

Oko milion gledalaca, odnosno 250.000 domaćinstava, iz tri najveća grada u BiH, Sarajeva, Banje Luke i Mostara, polovinom ove godine trebalo bi imati digitalni signal na TV prijemnicima.


Novi izdaci

Oni koji imaju novije televizore digitalni signal će koristiti bez dodatnih ulaganja, dok će ostali morati kupiti takozvane set top boxove, koji će koštati oko 100 maraka. Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju, građani već strahuju zbog novih izdataka, ali u ekspertnom timu Javnog RTV sistema BiH za digitalizaciju kažu da će država ponuditi subvencije za kupovinu opreme.

- Neke statistike pokazuju da nove televizore sa DVB-T ulazom ima od pet do sedam posto stanovništva, pa se postavlja pitanje ko će gledati to što emitiramo.

Digitalizacija ni u kojem slučaju ne smije dovesti do socijalne podijeljenosti i diskriminacije stanovništva, do podjele na one koji imaju i nemaju. Iz tih razloga sve države u Evropi, pa i naša, dat će podsticaj za kupovinu set top boxova socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i redovnim platišama RTV takse - objasnio nam je Zdravko Šavija, rukovodilac ekspertnog tima.

Zemaljski signal

Prema njegovom objašnjenju, ko bude posjedovao set top box imat će mogućnost digitalnog prijema, bez obzira koju vrstu televizora posjeduje.

Kaže da će dodatnu opremu ili nove televizore morati posjedovati oni koji primaju zemaljski signal putem antene, dok to neće morati raditi oni koji imaju kablovsku televiziju jer će kablovski operateri digitalni signal uvesti u svoj sistem.

Bolja slika i više kanala

Šavija objašnjava da, osim kvalitetnije slike i većeg broja kanala, digitalni signal donosi mnogo novih interaktivnih usluga kao što su elektronski programski vodiči te mnoge druge pogodnosti u odnosu na sadašnji analogni prijem signala.

Kvalitet opreme

- Ministarstvo prometa i komunikacija BiH morat će zadati minimalne tehničke uslove za set top boxove koji se budu uvozili u BiH kako ne bi postali tržište robe "Š" kvaliteta koja ne zadovoljava uslove i standarde Evropske unije - kaže Šavija.

B. Turković

http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/teme/...araka.html
Reply
#4
Odbrojavanje u toku http://dtt.ba/ Facepalm
Prema sopstvenom planu prelaska na digitalno emitovanje trebaju isključiti analogno emitovanje do 31.decembra 2011. a još ni jedan predajnik nije ni uključen.ROFL
Dio teksta iz plana: "Stoga, usvaja se slijedeći vremenski okvir za uvođenje digitalne zemaljske
radiodifuzije u Bosni i Hercegovini:
I - najkasnije do 1. 11. 2009. godine potrebno je pokrenuti eksperimentalno
emitiranje DVB-T u Bosni i Hercegovini za MUX A i MUX B.
Ovaj period bi omogućio svim učesnicima u digitalnom emitiranju da se
prilagode novom načinu radiodifuzije i poslovanja u skladu sa novim
regulatornim okvirom. Prije ovog perioda potrebno je završiti procedure
dodjele privremenih dozvola za sve učesnike u digitalnoj zemaljskoj
radiodifuziji.
II – najkasnije do 1. 6. 2010. godine potrebno je pokrenuti zvaničnu tranzicijsku
fazu simultanog emitiranja na MUX A i MUX B.
Najmanje tri mjeseca prije početka tranzicijske faze potrebno je završiti
proceduru dodjele dozvola za sve učesnike u digitalnoj zemaljskoj
radiodifuziji.
III – Najmanje šest mjeseci prije konačnog gašenja analogne zemaljske radiodifuzije
potrebno je završiti tendersku proceduru i odabir nosilaca dozvola za MUX C i MUX
D, koji će početi sa radom nakon potpunog gašenja analogne zemaljske
radiodifuzije.
IV – Sa ciljem osiguranja tehničkih preduslova prijema DTT-a, korisnici dozvola MUX
A i MUX B će osigurati da najmanje 85% (pokrivenost) stanovništva bude u
mogućnosti da prima digitalni zemaljski TV signal do 01.10.2011. godine.
V - Dana 01.12.2011. godine u 00.01 sati, analogna radiodifuziju u cijeloj Bosni i
Hercegovini prestaje sa radom u opsegu IV (470-582 MHz - kanali 21-34) i V (582-
862 MHz - kanali 35-69).
1 Koordinirano svjetsko vrijeme"
Svaka čast,možda i uspiju da uključe ta 3 predajnika,male snage za ta 3 grada do kraja godine Stars ROFL
A o milionskoj populaciji (3 grada)koja će imati digitalni signal,ne i prijemnike ne treba baš mnogo trošiti riječi. Zamislite da se u Njujorku uvede neka nova super-digitalna tehnologija i da ovi kažu: Milioni gledalaca imaće priliku da prate naš super-digitalni signal,a to što nisu opremljeni adekvatnom tehnikom sami su krivi". ROFL
Prelazak na digitalno emitovanje prama najavama iz Savjeta ministara karajem prošle godine neće biti prije 2014.,mada ni to kao i sve ostalo nije sigurno.Zvanično je rečeno da neće biti 2012. a ostalo.... Thumb down
Reply
#5
Quote:Kasni proces digitalizacije u BiH

TeVe.ba, 9.6.2011.

Proces digitalizacije u tri najveća grada u BiH - Sarajevu, Mostaru i Banjaluci, vjerovatno će kasniti zbog uloženog prigovora jednog od četiri ponuđača koji je dostavio ponudu za nabavku digitalnih mikrovalnih veza i digitalnih linkova.


Iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH smo saznali da postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača još traje jer je jedan od ponuđača uložio prigovor. Dokumentaciju za nabavku neophodne opreme otkupile su 33 kompanije, a od četiri pristigle ponude, najpovoljniju je dostavila domaća kompanija Unis Telekom iz Mostara.

Vrijednost ponude mostarske kompanije iznosi 6.644.430,69 KM. Ponudu su dostavili još Ericsson Nikola Tesla iz Hrvatske, Nera Beograd te Metalcom iz Mađarske.

Proces digitalizacije trebao je početi već u julu ili avgustu ove godine, ali s obzirom na uloženi prigovor i zastoj izbora najpovoljnijeg ponuđača, moguće je da će digitalizacija u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci vjerovatno kasniti.

http://teve.ba/article/2122/kasni-proces...cije-u-bih
Reply
#6
Quote:Zastoj procesa digitalizacije

TeVe.ba, 10.6.2011.

Kao što smo vas jučer i informisali, proces uvođenja digitalne televizije (DVB-T) u tri najveća grada u BiH - Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, ipak će kasniti nekoliko mjeseci. Naime, komisija koja je radila na tenderu za nabavku digitalnih mikrovalnih veza i digitalnih linkova potrebnih u procesu digitalizacije, navodno se odlučila za ponudu koja je po vrijenosti bila na drugom mjestu, iza najpovoljnijeg ponuđača, domaće kompanije Unis Telekom iz Mostara.


Kako smo uspjeli saznati od odgovornih u Unis Telekom, ponuda ove kompanije i jeste bila najpovoljnija i sadržavala je kvalitetniju opremu od drugorangiranog ponuđača.

Zbog odluke komisije da prihvati skuplju ponudu Ericsson Nikola Tesla iz Hrvatske, bh. kompanija Unis Telekom uložila je prigovor jer, kako su naveli, više je nego očito da komisija krši pravila i već je unaprijed zacrtala koja kompanija će dobiti posao vrijedan više od 6 miliona KM. "Nadamo se da će uloženi prigovor, ipak nekima otvoriti oči, a ukoliko ne, onda postoje i druge institucije", ističu u Unis Telekom.

Također, bez obzira na prigovor i odluku koja kompanija će dobiti posao, proces digitalizacije bh. gradova će sigurno kasniti najmanje nekoliko mjeseci, a ukoliko prigovor najpovoljnijeg ponuđača ode na Ured za žalbe onda bi moglo doći do većeg zastoja digitalizacije koja do kraja godine ne bi počela.

Inače, UNIS Telekom je vodeći telekomunikacijski sistem integrator u našoj zemlji te su i ranije radili na sličnim projektima vrlo uspješno. U proces digitalizacije, odnosno nabavke i ugradnje potrebne opreme u procesu digitalizacije, ušli su zajedno sa još tri kompanije.

Iskreno se nadamo da nije po srijedi sličan scenarij kao i u građevinskom sektoru, kada su posao dobijale inostrane kompanije, a radove, ipak, obavljale domaće.

Miralem Mehulj

http://teve.ba/article/2164/zastoj-proce...talizacije
Reply
#7
Quote:Digitalizacija zapela na ličnim interesima

Nezavisne novine, 9.10.2011.

SARAJEVO - Smjena Mehmeda Agovića, generalnog direktora BHRT-a, pokrenula je i pitanje odgovornosti za zastoj u procesu digitalizacije javnih emitera u BiH.


Agović je prošle sedmice treći put smijenjen s mjesta generalnog direktora, a nakon smjene kazao je da je zasmetao Ahmedu Žiliću, predsjedavajućem UO BHRT-a, kad je odbio da potpiše ugovor o digitalizaciji sa "H-medijom", firmom registrovanom u Hrvatskoj, a u vlasništvu biznismena iz Saudijske Arabije.

"To su Agovićeva podmetanja. Moje stajalište je bilo i ostalo da ko god ima želju da bilo šta donira RTV sistemu, nema razloga da to ne stavimo na dnevni red. Odbor je odbio ovaj prijedlog i tad je prestala svaka komunikacija sa tom kompanijom. Agović daje sebi veliki značaj, jer je to u nadležnosti Odbora, a ne direktora", odgovorio je Žilić.

Agović je ranije izjavio da je Upravni odbor sve uradio nezakonito i treći put u mandatu uklonio ga sa direktorske pozicije.

"Nemam namjeru da mijenjam navike zbog sumnjivih projekata Ahmeda Žilića, kome ne valjam od momenta kada nisam htio potpisati ugovor o digitalizaciji sa 'H-medijom', koja je trebalo da ubrizga 35 miliona eura iz islamskih zemalja", kazao je Agović.

Žilić i Agović saglasni su samo u ocjeni da je digitalizacija, odnosno prelazak sa analognog na digitalno emitovanje, državni projekat.

"I država je izgubila mjesece dok poslovodstvo BHRT-a na čelu s Agovićem nije predložilo UO koherentan finansijsko-tehnički plan sanacije relejnih veza. Poslovodstvo BHRT-a se tako pripremilo da bi sofisticiranu opremu, koju kupuje Vijeće ministara, držalo pod najlonima. Od 47 miliona budžeta BHRT nisu imali 1,5 milion KM za sanaciju predajnika", rekao je Žilić.

Podsjeća da je Agović odbio da potpiše imenovanje Zdravka Šavije za koordinatora Korporacije, kojeg je jednoglasno podržao Odbor RTV sistema kada je direktor Drago Marić otišao u penziju.

Marija Putica, član UO BHRT-a, tvrdi da dok je bila aktuelna priča sa "H-medijom", Agović nije ni bio na poslu, jer je bio smijenjen, pa nije ni mogao da bude dio toga.

"Kolega Žilić nije ništa tajio o tome. Tada sam kao predsjedavajuća UO BHRT-a i Odbora sistema čvrsto zastupala stav da na sebe ne smijemo primiti odgovornost koju ima država, poglavito stoga što su se njene institucije skrivale", rekla je Putica.

Rokovi i novac

Strategijom Savjeta ministara BiH bilo je predviđeno da digitalizacija bude završena do kraja ove godine, ali je ovaj rok produžen do juna 2015. godine.

Savjet ministara za ovaj proces odobrio je 6,7 miliona KM od viška prihoda RAK-a za 2008. i 2009. godinu, a ovaj novac treba da bude iskorišten u prvoj i drugoj fazi. Trenutno se u kancelariji za žalbe završavaju prcedure u vezi sa međunarodnim tenderom za odabir firmi koje će dostaviti potrebnu opremu za digitalizaciju.

Sve odluke u vezi sa digitalizacijom donosi Odbor javnog RTV sistema, odnosno sva tri javna emitera u BiH, a projekat vodi ekspertski tim na osnovu programa usvojenog u Savjetu ministara.

Nataša Krsman

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dig...09610.html
Reply
#8
Za pola meseca ce biti obavestenje:
Drzava ipak zeli da se uvede DVB T2
Za mesec dana:
BIH je dosao u neocekivanu financijsku situaciju u negativnom smislu,ipak ce se uvesti samo DVB T
31.12.2011:
Video montaza reklame susedne HR (sidjite s krovova,postanite dio digitalnog doba) u Penjite se jos malo po krovovima,budimo posebni ROFL
tv prijem : TOTAL TV 'Box NS1040' EUTELSAT 16.0E i ASTRA 19.2E,  DVBT2: Falcom T2400  i Globo GL100
mesto: 25km severno od Sombora ka Subotici,Vojvodina,Srbija
Reply
#9
Emisija BHT1 o zastoju u digitalizaciji u BiH:

http://www.youtube.com/watch?&v=ws4MLhqYHQg
Reply
#10
Čuo sam da će dolaskom digitalizacije ponovno biti uspostavljen dugoisčekivani državni kanal na hrvatskom jeziku. Mada, tko zna. Pola Hrvata u BiH ionako gleda samo HR kanale (Hercegovina).
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)